Nepsis Espanya

NEPSIS és una organització de joves no-governamental, cristiana, apolitica i sense ànim de lucre, per a l'Europa Occidental, amb seu central a Paris i filials en varis països d’aquesta part de Europa: França, Bèlgica, Itàlia. Com a conseqüència de les decisions del congrés Nepsis de Paris, 26-28 de gener de 2007, amb l’ajuda de Déu i la bendicció i la presència del Mossèn Metropolita Iosif, entre el 17 i el 18 de març de 2007 es va celebrar a Valencia l’assemblea dels joves ortodoxos romanesos d'Espanya. En aquesta trobada es vàren establir les bases de la filial espanyola d’aquesta associació, amb seu a Ciutat Real, Espanya.

Objectius:
- Promoure la fe i l'espiritualitat cristiano-ortodoxa entre els joves d'Europa Occidental i Meridional.
- Enfortir el diàleg entre la fe i la cultura.
- Promoure valors de la moral cristiano-ortodoxa.
- Involucrar els joves en la vida litúrgica i filantròpica de l'Església.
- Defensar els drets dels joves i conscienciar els deures que aquests tenen cap a l'Església, el poble i la família.

Adunarea Nepsis la Bruxelles, 2008

Assemblea Nepsis a Bruselas, 2008


Activitats- Reunions, congressos, conferències, col•loquis, intercanvis culturals i eclesiàstics entre els joves.

- Organització de peregrinatges, viatges amb fins culturals en diversos països de la Metropolia i de Romania.

- Ajudar els orfes, els adolescents sense domicili i les famílies nombroses.