Ha començat la construcció de la nova Església Ortodoxa Sant Jordi de Barcelona.

La nova església Sant Jordi de Barcelona es troba actualment en fase de construcció al carrer Capella 25 (districte de Sant Andreu), molt a prop de l'estació de metro “Camp de l'Arpa” de la línia 5 (blava).

Fins al moment s'han construït la planta soterrani, l'edifici annex i es treballa en l'estructura de la nau central de l'església.

El conjunt es troba en un recinte d’aproximadament 400 m2, propietat de la Parròquia Ortodoxa Sant Jordi des de 2007. Aquell mateix any es va començar a elaborar el projecte d'arquitectura del futur centre de culte, encarregat al despatx Arquitectura TGIN de Barcelona (Lluís Giménez Mateu i Elena Nedelcu), amb la col•laboració de l'arquitecte romanès Dorel Cordos, autor de nombrosos projectes de temples de culte ortodox a Romania i a diversos països de la Unió Europea.

Després d'haver redactat un “Pla Especial d’urbanisme” pel solar adquirit (on s'estableixen els paràmetres urbanístics d’obligat compliment per al futur conjunt i es modifica la qualificació urbanística definitiva), juntament amb el mossèn rector, els arquitectes van dur a terme una campanya de promoció i divulgació del projecte davant les autoritats locals, partits polítics i entitats del barri.

Complint amb tots els requisits urbanístics particulars de la zona i comptant amb una adequada integració per a una arquitectura tan específica, el “Pla Especial d’urbanisme” va ser aprovat per unanimitat en el Ple Municipal de l'Ajuntament el 9 de desembre del 2008.

Un cop superada aquesta fase, es va continuar amb l'elaboració del projecte per a l'obtenció de la llicència d'obra. Al juny de 2011 es van iniciar els primers treballs de construcció del temple.

vista general del sótano

Donatius:

Compte de Catalunya Caixa 2013.0118.90.0201101212

    Gràcies a tots els qui han ajudat i ajuden a la construcció ! - veure   Patrocinadors


El projecte de la nova església ortodoxa romanesa Sant Jordi Barcelona


El conjunt es compon de 3 volums diferenciats: l’edifici de l'església, l'edifici annex de serveis i la planta soterrani comú que uneix les dues parts i que ocupa la totalitat de la parcel•la.

El volum de l'església destaca de la resta del conjunt al tractar-se d’una peça singular, amb l’arquitectura específica dels temples ortodoxos d’origen bizantí. Pot acollir fins a 300 persones en el seu interior i es compon de porxo d’entrada, nàrtex, naos i altar. El naos està cobert per un cimbori coronat per la cúpula, que portarà la imatge del Pantocràtor. Es preveu que tot el seu interior estarà recobert amb pintures al fresc.

El conjunt està pensat com un recinte amb marcat caràcter espiritual i romandrà sempre obert a tots els que vulguin visitar-lo, ortodoxos o no. Al recinte s’hi accedeix per un pati davanter, que articula l'espai entre l’església i l'edifici annex. A l'edifici annex, de 3 plantes, es troben els despatxos parroquials i una galeria exterior, a més de l'ascensor que uneix totes les plantes, incloent el soterrani. Des de l’esmentat pati s'accedeix també a la planta soterrani on es troben la sala d'actes, les aules, i altres estances de l'església. Durant el dia, tant l’església com el soterrani seran accessibles per al públic, durant la nit, el recinte romandrà tancat i vigilat. El pati, amb la seva galeria, està pensat també com un espai social, un lloc per la trobada de creients i visitants que els prepara per a l'accés al volum sagrat de l'església. La galeria de l'edifici annex evoca els edificis circumdants a les esglésies típics dels monestirs ortodoxos, a més d'actuar com a teló de fons de l'església, tapar la mitgera, i integrar el conjunt al context urbà.

En el marc de l'espiritualitat cristiana, la Parròquia ha desenvolupat des dels seus inicis una important activitat social dirigida especialment als immigrants romanesos de Barcelona. Per continuar amb aquesta activitat, el projecte preveu un seguit d'espais i sales que puguin funcionar amb independència de l'activitat religiosa principal, i que s'ubiquen a l'edifici annex i a la planta soterrani.

El soterrani representa una continuació de l'espai públic de la planta baixa. Es compon d'una escala principal que contindrà referències al•legòriques als paisatges romanesos, i desemboca al vestíbul principal. Des d'ell s'accedeix a la sala d'actes, situada sota l'església, on es podran realitzar tant activitats religioses (disposa d'un iconòstasi com a parament de fons, que la separa d'una petita capella situada sota l'altar de l'església) com a activitats culturals, conferències, espectacles, exposicions, etc. Aquesta sala esdevé un espai representatiu que rememora les voltes de molts centres de culte romanesos, en aquest cas amb una tècnica local catalana, la volta de maó de pla.

En l'actualitat, la parròquia no disposa d'espais per poder dur a terme totes aquests esdeveniments culturals i serveis socials, el que provoca que la seva activitat quedi injustament restringida. La comunitat romanesa de Barcelona inclou moltíssims nens i nenes, la majoria nascuts a Catalunya i batejats pel mossèn Aurel. Per a ells s’organitzaran cursos dirigits a l'aprenentatge de la llengua romanesa, la geografia i història del país d'origen de les seves famílies. Per aquesta raó, al soterrani es preveu la instal•lació de dues aules on es podran organitzar aquests cursos, incloent una petita biblioteca per a la qual la parròquia ja disposa d'un important fons bibliogràfic, que ara no s'exhibeix i gaudeix per falta d'espai. Totes les activitats organitzades per la parròquia seran promocionades a través d'aquesta pàgina web.

L'edifici es beneficiarà de les més modernes instal•lacions per funcionar de manera òptima respectant totes les normatives vigents. S'utilitzen materials nobles i de fàcil manteniment, específics pels edificis amb gran afluència de visitants. Totes aquestes premisses s'harmonitzen en un projecte de qualitat, flexible, que projecta una imatge positiva dels romanesos de Barcelona i Catalunya, amb una forta identitat nacional i religiosa, un projecte que ens enriqueix i ens fa orgullosos de la nostra comunitat.

La direcció de la futura església és carrer Capella, 25, 08041 Barcelona (districte de Sant Andreu).

El contacte del despatx d'arquitectura és:
Arquitectura TGIN – Taller de Gestió Integral
c. Balmes, 53, 4-1, Barcelona - Catalunya
tel: 00 34 93 105 05 61
correu electrònic: tgin@tgin.es
http://www.tgin.cat/

Fotografies durant la construcció

iunie 2011
iunie 2011
iunie 2011
iunie 2011
iunie 2011
iunie 2011
iunie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
iulie 2011
august 2011
august 2011
august 2011
august 2011
august 2011
august 2011
august 2011
august 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
septembrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
octombrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
noiembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
decembrie 2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012
octombrie 2012